NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbięcinie
LICZBA CZŁONKÓW
30
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Wierzbięcin 19a, 72-200 Nowogard
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Agnieszka Nowacka – przewodnicząca
tel. 667352272
e-mail: kgwwierzbiecin@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Zdobyłyśmy Order Odrodzenia Polski z rąk Premiera. Uczestniczyłyśmy w Ogólnopolskich Dożynkach w Bobolicach. Realizowałyśmy projekty: Komes, OWES oraz różnego rodzaju akcje np.: Święto Borówki, akcje charytatywne, rajdy rowerowe itp.