NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Stepnicy „Przystań”
LICZBA CZŁONKÓW
15
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Portowa 7, 72-112 Stepnica
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Sara Synówka – Przewodnicząca
tel. 693 111 546
e-mail: kgw.przystan@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Przystań działa od września 2020 przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy. Działamy na imprezach lokalnych. Współpracujemy z MGOK oraz szkołą.