NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Rudnicy
LICZBA CZŁONKÓW
12
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Stara Rudnica 37C, 74-520 Cedynia
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
OSOBA DO KONTAKTU
Irena Caban – przewodnicząca
e-mail: domseniorarudnica@wp.pl
tel. 91 414 49 28
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Rudnicy działa od ponad 15 lat. Od początku angażujemy się w życie naszej wsi tworząc mieszkańcom ciekawą ofertę spędzania czasu wolnego. Działamy też na rzecz wspólnej przestrzeni.

Zrealizowaliśmy m.in. projekt „Zielenią Starą Rudnicę wzbogacamy”. Celem projektu były działania proekologiczne, mające na celu poprawę środowiska naturalnego oraz wzmocnienie więzi między mieszkańcami.

Dzięki dotacji z Programu Społecznik na lata 2019-2021 uczestnicy wspólnie posadzili w donicach barwne kompozycje kwiatowe, którymi udekorowali plac zabaw. Wokół placu posadziliśmy także drzewa i krzewy, które wkomponowały się w krajobraz nadodrzański. Uczestnicy projektu zamontowali przy miejscu na ognisko ławki, które dopełniły przestrzeń i miejsce spotkań lokalnej społeczności. Zakupiliśmy także kosze do segregacji odpadów. Na podsumowanie projektu zorganizowaliśmy ognisko integracyjne z kiełbaskami.