NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Sromowcach Wyżnych
LICZBA CZŁONKÓW
55
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Ks.J.Kosibowicza 13, 34-443 Sromowce Wyżne
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Strona www
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Mirosława Niemiec – zastępca przewodniczącej
e-mail: mirka0112@interia.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Działamy już ponad 20 lat, prowadzimy warsztaty z młodzieżą szkolna, w naszej izbie regionalnej, pracujemy, nawiązujemy kontakty z różnymi kołami, nie tylko z naszej gminy.

Prowadzimy izbę regionalną, w której znajdują się różne ciekawe eksponaty z naszego regionu. Mamy salę konferencyjną wyposażoną w rzutnik, komputer.

Mamy wiele dyplomów, podziękowań, wyróżnień. Bierzemy, w miarę możliwości i czasu, udział w konkursach, ludowych, kulinarnych takich jak „Polska od kuchni”, „Bitwa regionów”, konkurs potraw regionalnych, dożynkach, festynach.

Organizujemy spotkania dla seniorów, opłatek, pieczemy z dzieciakami moskole, robimy ręczne robótki.

Współpracujemy z lokalnym Centrum kultury. Działamy intensywnie…