NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Rentynach
LICZBA CZŁONKÓW
10
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Rentyny 11P, 11-036 Rentyny
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
e-mail: kgw.rentyny@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY
Nasze Koło składa się w większości z młodych kobiet, które uciekły z miasta, aby na wsi szerzyć tradycje i zwyczaje ludowe. Łączymy tradycje z nowatorskimi przedsięwzięciami.
Organizujemy warsztaty, na których uczymy się przygotowywać regionalne potrawy, ale również organizujemy warsztaty nauki makijażu czy tworzenia lasów w szkle.
Wpieramy działania związane z ochroną warmińskich alei drzew, walczymy z bezmyślnymi ich wycinkami. Promujemy architekturę z czerwonej cegły, charakterystyczną dla naszego regionu, a znikającą z krajobrazu Warmii.
Tworzymy własną biżuterię z kwiatów z łąk, organizujemy wernisaże, wspieramy całą gminę w działaniach związanych z ekologią i szerzeniem kultury regionalnej.