NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Pokrówce „Czerwone Obcasy”
LICZBA CZŁONKÓW
12
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Jarzębinowa 10 e, 22-100 Pokrówka
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Emilia Juszak
tel. 516 099 889
e-mail: juszczakemilia@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

KGW w Pokrówce Czerwone Obcasy to koło które zrzesza młode i silne kobiety których celem jest przede wszystkim prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości kobiet i wyrównanie szans kobiet wiejskich.

KGW uczestniczyło w licznych konkursach m.in. w konkursie na szarlotkę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia fitness dla kobiet z miejscowości Pokrówka.