NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Łubowie
LICZBA CZŁONKÓW
24
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Kościuszki 3, 78-445 Łubowo
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
https://www.facebook.com/KGW-Łubowo
OSOBA DO KONTAKTU
Małorzata Siluk – Przewodnicząca KGW w Łubowie 600 264 149,
kgwlubowo@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło Gospodyń Wiejskich zawiązało się w lutym 2020 r. Organizacja prowadzi działalność na rzecz lokalnej społeczności w zakresie pielęgnowania tradycji i wspierania działań integrujących środowisko wiejskie. KGW przygotowuje m.in. przetwory sezonowe pod szyldem „Spiżarnia Łubowska” i organizuje kiermasze ciast pn. „Słodka Niedziela”. Członkinie Koła zapraszane są do udziału w ważniejszych wydarzeniach organizowanych na terenie gminy Borne Sulinowo, włączają się aktywnie w przedsięwzięcia organizowane na terenie Łubowa. W 07.2020r. podczas V Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich w Białym Borze zajęłyśmy I miejsce w konkursie artystycznym, realizujemy liczne zadania pozakonkursowe z małych grantów urzędu gminy. Otrzymałyśmy w 2021 Mikrodotację oraz grant Fundacji ORLEN. Współpracujemy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej z Warszawy, przygotowujemy lekcję on-line z naszym Kołem. Organizujemy wyjazdy do teatru, opery.