NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku
LICZBA CZŁONKÓW
10
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. JAŁOWCOWA 1, 62-100 Kobylec
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY
KGW W Kobylcu zostało zarejestrowane w ARiMR jako pierwsze w powiecie wągrowieckim, rozpoczęło swoją działalność 11.12.2018r. Jako młode koło nie zdążyłyśmy wiele zdziałać, tym bardziej, że po niespełna półtorej roku działalności pojawiła się pandemia korona wirusa zmieniając lub całkowicie przekreślając nasze plany. Niestety wszystkim nam przypada żyć w tym trudnym czasie i funkcjonować na ile jest to możliwe.
Nasze Koło pragnie propagować region Pałucki, niewielki i niestety mało rozpoznawalny w Polsce oraz jego szeroko pojętą kulturę etnograficzną. W związku z tym, nasze działania skupiają się głównie na działalności na rzecz rozwoju, kultury i kultywowania tradycji.
Już w 2019r. na I Kongres Kół Gospodyń Wiejskich w Trzciance, na konkurs pn. „Słodkie smaki regionów” pojechałyśmy z tradycyjnym ciastem pałuckim i zajęłyśmy tam II miejsce. Również w konkursie na „Produkt Lokalny LGR 7 Ryb” – II edycja, w Skokach, uczestniczyłyśmy z dwoma potrawami pałuckimi, otrzymałyśmy dyplom za udział oraz nagrodę rzeczową.
Także w 2019r. Pan Piotr Marciniuk, jako członek i przedstawiciel KGW w Konkursie Twórczości Artystycznej podczas IX Ogólnopolskiego Zjazdu Kół i innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich W Licheniu Starym, zdobył III miejsce za zgłoszone do konkursu rzeźby pałuckie.
2019 to również rok, w którym nasze koło jako jedyne z powiatu wągrowieckiego brało udział w 25-leciu ARiMR w Poznaniu, wystawiając tam stoisko z żywnością regionalną oraz biorąc udział w uroczystościach. Przedstawiciele naszego koła wraz z przedstawicielami innych kół, jako reprezentacja KGW Gminy Wągrowiec, gościnnie wzięli udział w konkursie wielkanocnych stołów w Polance Wielkiej, partnerskiej gminie Gminy Wągrowiec. Na stole zaprezentowane zostały regionalne potrawy o ozdoby, charakterystyczne dla Wielkopolski i Pałuk.
W 2020 r. nasze koło, przy współpracy z Gminą Wągrowiec zrealizowało swoje pierwsze zadanie publiczne z zakresu działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. „Warsztaty wikliniarskie. Kobylec 2020. Wiklina wczoraj i dziś.” W 2020r. podczas III Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi” KGW w Kobylcu zostało odznaczone w Bralinie k. Kępna „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości” przez Premiera Mateusza Morawieckiego m.in. za pielęgnowanie tradycji oraz przekazywanie ich przyszłym pokoleniom.
Nasze koło cały czas działa na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Oderwanie miejsca pracy i nauki od miejsca zamieszkania oraz wychodzenie kontaktów społecznych poza lokalną społeczność utrudnia nawiązanie bezpośredniego kontaktu z sąsiadami i wpływa na mniejsze zaangażowanie w życie społeczne. Dlatego ważne jest, by podejmować działania służące nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi. Nasze koło takie działania podejmuje bezustannie, nawet w okresie pandemii, gdzie działanie ograniczają nie tylko obostrzenia sanitarne czy zamknięcie świetlicy wiejskiej, ale także strach i izolowanie się mieszkańców.
Dzięki wspomnianym już warsztatom wikliniarskim osiągnięto cel, jakim było propagowanie kultury i tradycji w postaci plecionkarstwa i wikliniarstwa wśród lokalnej społeczności. Jednocześnie udało się zintegrować mieszkańców i wspólnie spędzić czas. W 2020r. roku udało się nam zaplanować i przeprowadzić także inne zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Wągrowiec – z zakresu działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, pn. „ Żyj zdrowo na dyniowo. Kobylec 2020”. Tutaj również udało nam się zgromadzić na kilka godzin mieszkańców, by wspólnie spędzić czas przy degustacji pysznych, zdrowych potraw i dowiedzieć się przy okazji jak zdrowo komponować posiłki wykorzystując warzywa.
W 2021 r. roku we współpracy z Gminą Wągrowiec zrealizowaliśmy zadanie publiczne z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia „Ćwiczenia ruchowe dla osób 50+” . Tym razem był to cykl 24-ech, godzinnych, spotkań – działania profilaktyczne i usprawniające mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów. Polska należy do krajów, w których proces starzenia się społeczeństwa jest już zaawansowany. Dlatego też, działania na rzecz osób starszych stały się priorytetem publicznej polityki społecznej, realizowanej przez rząd RP. W ramach polityki społecznej wobec osób starszych nasze Koło chce podjąć działania związane z umożliwieniem seniorom zachowania aktywności fizycznej z jednoczesną integracją społeczną.
Przed wybuchem pandemii, która bardzo ograniczyła nasze działania, KGW w Kobylcu wykorzystywało każdą okazję do wspólnej integracji. Uczestniczy w jarmarkach gminnych, dożynkach, imprezach i konkursach lokalnych a przygotowania do nich idealnie służą szeroko pojętej integracji i wzmacnianiu tożsamości lokalnej. Tożsamość wytwarza się przede wszystkim dzięki zwyczajom i tradycjom, które są praktykowane w społecznościach. Chodzi tu zarówno o tradycje kultywowane rodzinnie, sposób przeżywania określonych świąt religijnych, jak i wydarzenia ważne dla całej społeczności – uroczystości patriotyczne, święta lokalne, festiwale, festyny i konkursy. We wsi obchodziliśmy Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Noc Kupały – wszystko po to by zwiększyć aktywność społeczną i obywatelską mieszkańców. Pokazać, że są ważni i mogą współtworzyć naszą lokalną historię. Niestety z powodu pandemii działania te musiały zostać zawieszone ze względu na panujące akurat w tych okresach mocniejsze obostrzenia.
Udało nam się zarówno w 2020 r., jak i w ubiegłym roku kultywować naszą tradycję pomimo pandemii i w dozwolonym składzie wykonać palmy wielkanocne, które staną w kościele parafialnym i w naszej kaplicy. Jak większość KGW, w 2020 r. roku i nasze koło brało udział we wsparciu producentów chryzantem, odbierając kwiaty i przyozdabiając przestrzeń publiczną na terenie Kobylca. Staramy się każde nasze działanie wykorzystać do aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców, tak było i w tym przypadku, panie chętnie uczestniczyły w zadaniu, pomimo obowiązujących obostrzeń sanitarnych i zgodnie z nimi.
W 2021 r. zrealizowaliśmy również przy współpracy z Gminą Wągrowiec zadanie publiczne z zakresu działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. „Reaktywacja kultury ludowej Pałuk.” , które obejmowało rekonstrukcję stroju ludowego pałuckiego oraz lekcję muzealną o Pałukach w postaci filmu, przy współpracy z Muzeum Regionalnym w Wągrowcu. Zarówno stroje pałuckie, jak i film o Pałukach, członkowie koła propagowali wśród przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej. Rok 2021 to również nasz wielki sukces – zdobycie przez naszą członkinię zaszczytnego tytułu Miss wdzięku 45+ województwa wielkopolskiego podczas Festiwalu KGW Polska od kuchni i awans do wielkiego finału. W ubiegłym roku nasze koło brało udział w finale wojewódzkim XX edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Rok ubiegły to też zorganizowanie festynu ,,Szczepimy się z KGW’’. Aktywność w 2021r. zakończyliśmy Zjazdem KGW Północnej Wielkopolski w Tarnówce.
W tym roku mamy do realizacji wraz z Gminą Wągrowiec aż 5 zadań publicznych: 2 z zakresu działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 2 z zakresu działań na rzecz wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej oraz 1 z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia. W zasadzie każde działanie KGW ma charakter charytatywny i opiera się wyłącznie na zasadach wolontariatu. Ponadto Zarząd Koła chętnie wspiera i pomaga innym KGW z terenu gminy, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomaga przezwyciężać przeszkody czy rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem kół.
Na większą uwagę zasługuje troska naszych członków o swoich starszych, samotnych i często schorowanych sąsiadów, sprawdzanie czy czegoś nie potrzebują i udzielanie pomocy – często przy współpracy z GOPS. Zbieramy również nakrętki plastikowe na pomoc potrzebującym np. Piotrowi Łyduchowi, który stracił nogę i najpierw zbierał na protezę, a teraz na specjalistyczną rehabilitację i dostosowywanie eksploatacyjne protezy do swoich potrzeb.
KGW w Kobylcu współpracuje z innymi organizacjami, bez nich byłoby bardzo trudno aktywnie i efektywnie funkcjonować. Oto najważniejsze: – Gmina Wągrowiec – Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu – Muzeum Regionalne w Wągrowcu – Sołtys i Rada Solecka w Kobylcu – Sala Bankietowa Kobylanka w Kobylcu – AliArt Alicja Kamińska Pracownia Dekoracyjno-Florystyczna w Kobylcu – ARiMR w Poznaniu – ARiMR w Wągrowcu – Akademia Piłkarska Calcio w Wągrowcu – Parafia pod Wezwaniem Św. Wojciecha w Wągrowcu – KGW w Wiatrowie – KGW w Werkowie – KGW w Bracholinie – Sołtys i Rada Sołecka w Bracholinie – OSP w Pawłowie Żońskim