NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Pniowskiej
LICZBA CZŁONKÓW
38
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Dąbrówka Pniowska 42, 37-455 Dąbrówka Pniowska
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
e-mail: kgwdabrowka@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Pniowskiej jest kołem reaktywowanym w 2016 roku – decyzją Walnego Zebrania Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Pniowskiej. W tym samym roku zostało wpisane do Rejestru Samodzielnych Kół Gospodyń Wiejskich przez Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu. Na początku swojej działalności Koło liczyło 21 członkiń i 2 członków i w takiej liczebności działało do grudnia 2018 roku. Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki Pniowskiej liczy 38 osób – 35 członkiń i 3 członków.

W dniu 12.12.2018 roku KGW Dąbrówka Pniowska zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. W grudniu gospodynie złożyły wniosek o dotację dla działalności Koła do ARiMR, którą udało im się uzyskać w wysokości 4000,00 zł. Za otrzymane dofinansowanie został wyposażony, w komplet naczyń do przyjmowania gości, Dom Ludowy w Dąbrówce Pniowskiej. KGW stara się także pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł – zwróciło się o dofinansowanie do Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Dąbrówka Pniowska „Zgoda” i uzyskało wsparcie w kwocie 5000,00 zł. Kwota ta pozwoliła dodatkowo doposażyć w kolejny komplet naczyń nowo wyremontowany Dom Ludowy – dzięki inicjatywie Wójta Gminy Jana Pyrkosza. Koło także w tym roku ubiegało się o dotację od ARiMR i dostało decyzję o przyznaniu dofinansowania, za które planuje dokupić sprzęt AGD i RTV niezbędny do działalności KGW.

Działalność Koła opiera się na promowaniu zdrowej żywności, utrzymywaniu tradycji kulinarnych i kulturowych miejscowości oraz służenie ludziom w trudnych sprawach. Potrawy z regionalnych przepisów są na ogół proste, przygotowane z dostępnych produktów, znakomicie pomyślane i zdrowe.

KGW uczestniczy w różnych imprezach i konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz zdobywa liczne nagrody i dyplomy. Bierze czynny udział w wielu wydarzeniach kulturalnych m. in.:

 • udział w Pierwszym Tarnobrzeskim „Kiermaszu Zdrowia i Urody” w dniu 17.04.2016 r.;
 • przygotowanie i zaprezentowanie potraw z nad Wisły podczas Nocy Bibliotek;
 • zajęcie III miejsca W Etapie Regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy „Zbierzcie Kłosy na Wieniec” portalu: moje KGW.pl;
 • dwukrotny udział w Lasowiackim Festiwalu Pierogów w Stalowej Woli: 22.07.2017 r. i 21.07.2019 r.;
 • zajęcie III miejsca w konkursie „Twoja kartka w całej Polsce” organizowanym przez portal: moje KGW.pl;
 • wykonywanie wieńców dożynkowych i przystępowanie do konkursów na dożynkach gminnych, powiatowych, a w 2018 roku nawet w diecezjalnych;
 • wykonywanie palm wielkanocnych, pisanek oraz udział w konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną;
 • udział w „Pikniku Rodzinnym Strzał w 10-tkę” w Radomyślu nad Sanem;
 • udział w „Święcie Ziemniaka” w Chwałowicach;
 • udział w „Hubertusie” w Żabnie;
 • udział w „Święcie Żurawiny” w Nowinach;
 • udział w „Nocy Świętojańskiej” w Witkowicach;
 • udział w Jarmarku w Słomianej z degustacją przeróżnych potraw i trunków;
 • organizacja 2 razy do roku Mszy Świętej dziękczynno-błagalnej przy ujściu Sanu do Wisły (w czerwcu i wrześniu);
 • organizacja Dnia Dziecka w plenerze oraz Pikniku Rodzinnego – integracja pokoleń w Dąbrówce Pniowskiej, przy współpracy z Wójtem Gminy Radomyśl nad Sanem, Gminnym Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Dąbrówka Pniowska „Zgoda”.