NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Czerminie
LICZBA CZŁONKÓW
32
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Czermin 1, 63-640 Bralin
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
OSOBA DO KONTAKTU
Sylwia Lorenc
tel. 669 347 974
e-mail: lorencs1980@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Jesteśmy jednym z młodszych stażem kół gospodyń wiejskich. Swoją działalność zainicjowaliśmy we wrześniu 2022 roku. Pierwszą inicjatywą była impreza z okazji Mikołajek dla dzieci połączona z różnorodnymi warsztatami.