NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Chorkach
LICZBA CZŁONKÓW
34
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Chorki 31, 99-150 Chorki
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
tel. 607 190 545
e-mail: kgwchorki@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło Gospodyń Wiejskich w Chorkach powstało na początku 2019 roku. Działalność swoją opieramy na realizacji celów statutowych. Podejmujemy działania kulturalne oświatowe społeczne wspieramy rozwój naszej lokalnej ojczyzny promujemy regionalny dorobek kulinarny sztukę ludową oraz folklor.

Bierzemy udział w konkursach wydarzeniach i imprezach zarówno na szczeblu gminnym, jak i wojewódzkich lokalnych.

Zdobywamy wiedzę i doświadczenie podczas konferencji szkoleń oraz warsztatów.