NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Charzynie
LICZBA CZŁONKÓW
36
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Wojska Polskiego 11, 78-122 Charzyno
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Józefa Szkoła
tel. 604157483
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło Gospodyń Wiejskich w Charzynie istnieje od 1955 roku. Od zawsze czynnie uczestniczymy w wydarzeniach wiejskich, kultywujemy tradycje regionu, współpracujemy z lokalną ludnością oraz gminami powiatu. Bierzemy aktywny udział w licznych festynach, często również je organizując.

Robimy palmy wielkanocne, piszemy pisanki, tworzymy wieńce dożynkowe, pieczemy ciasta, lepimy pierogi znane i uwielbiane przez naszą lokalną społeczność. Spotykamy się zawsze z uśmiechem.

Staramy się aktywizować kobiety poprzez promowanie zdrowia, aktywnego trybu życia oraz prowadzimy różnego typu aktywności na rzecz seniorów. Nasze Koło popularyzuje i podtrzymuje tradycje, wspiera rozwój lokalny, ale przede wszystkim łączy lokalną społeczność naszego pięknego Charzyna.