NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich w Bronikowie Błyskawica 2
LICZBA CZŁONKÓW
26
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Bronikowo 40B, 78-650 Bronikowo
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Małgorzata Cebula – Przewodnicząca
tel. 784 412 874
e-mail: malgorzata.cebula1@o2.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY
  • Działamy od 2019 roku. Bierzemy udział w różnych przedsięwzięciach (największym naszym sukcesem jest 5. miejsce na 25 drużyn w turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego w Różańsku w 2021 r.)
  • Pomagamy w akcjach charytatywnych, organizujemy imprezy dla mieszkańców, bierzemy udział w konkursach.
  • W ubiegłym roku brałyśmy udział w Ogólnopolskich Dożynkach, które odbyły się w Bobolicach „Wdzięczni Polskiej Wsi”.