NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich „Pogorzelanki”
LICZBA CZŁONKÓW
35
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Pogorzel 91, 08-445 Pogorzel
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Agnieszka Piętka – przewodnicząca
tel. 502 769 814
e-mail: agnieszka-pietka1977@wp.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło Gospodyń Wiejskich „Pogorzelanki” działa od marca 2022 roku. Obecnie zrzesza 35 członkiń i członków. Prowadzimy działalność rękodzielniczą, kulinarną. Aktywnie uczestniczymy w różnorodnych imprezach plenerowych (dożynki, festiwale, jarmarki, kiermasze). Organizujemy czas wolny dla mieszkańców naszej wsi.