NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich „Pasjonatki” w Bolewicach
LICZBA CZŁONKÓW
21
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Bolewice 30, 73-260 Pełczyce
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
tel. 507 114 655
e-mail: kgwpasjonatki@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło Gospodyń Wiejskich „Pasjonatki” w Bolewicach wspiera rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowiska wiejskiego wsi Bolewice.

Celem Koła jest:

1) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

2) prowadzenie działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

4) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

5) upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

6) reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

7) rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;

8) wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.