NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich Kusice
LICZBA CZŁONKÓW
19
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Kusice 8A, 76-142 Kusice
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Marta Radkowska – Przewodnicząca
693 581 524
radkowskamarta6@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Działamy od 2019 roku. Zaczęliśmy dopiero funkcjonować prężnie. Chciałybyśmy pozyskać informacje od innych kół jak prężnie rozwijając KGW.