NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Babki” w Spiczkach
LICZBA CZŁONKÓW
14
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Spiczki 57, 17-106 Spiczki
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
e-mail: kreatywnebabki57@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Nasze Koło Gospodyń Wiejskich to grupa niesamowitych kobiet, pełnych zapału do pracy twórczej, pełnych wielu talentów. Aktywnie uczestniczymy w piknikach, festynach, jarmarkach. Organizujemy spotkania integracyjne dla mieszkańców naszej wsi. Specjalizujemy się w rękodziele artystycznych i różnych technikach kreatywnych.