NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich „Komarowianki” w Komarowie
LICZBA CZŁONKÓW
40
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Komarowo 39 A, 72-105 Komarowo
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Magdalena Żabicka, prezes
e-mail: magdaz_13@poczta.onet.eu
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Działamy od 2019 roku. Wspomagamy i bierzemy czynny udział w imprezach w naszej wsi, mamy swój dzień gofra, organizowaliśmy wyjazdy integracyjne dla członków koła, wzięliśmy udział w programie „Szczepimy się z Kołem Gospodyń Wiejskich”.