NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich „KGW 39,5” w Stróży Kolonii
LICZBA CZŁONKÓW
30
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Kraśnicka 35, 23-206 Stróża-Kolonia
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Iwona Dudziak – przewodnicząca
tel. 601 552 880
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Nasze koło jest kołem bardzo młodym. Działamy od czerwca 2022 roku. Działamy z wielkim zaangażowaniem wśród lokalnej społeczności. Na naszym koncie nie ma jeszcze wielu „sukcesów”, bierzemy udział w różnych konkursach, reprezentowałyśmy gminę na dożynkach powiatowych. Dzięki współpracy z Fundacją Biedronki organizujemy spotkania dla samotnych seniorów.