NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich ” Jagodzianki” w Jezierzanach
LICZBA CZŁONKÓW
42
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
ul. Zbożowa 6, 76-107 Jezierzany
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Marta Choroszczyńska
e-mail: marta_choroszczynska@wp.pl
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Jeśli potrafisz o tym marzyć, to potrafisz także tego dokonać” – Walt Disney

KGW „Jagodzianki” w Jezierzanach powstało w sierpniu 2019 r. Naszą przewodniczącą jest, zaliczająca się do dojrzałych kobiet, p. Ludwika Manuszewska. To ona założyła koło i nadała nazwę pochodzącą od swoich umiejętności cukierniczych. Jej jagodzianki nie mają sobie równych. A czym my zajmujemy się na co dzień? Reprezentujemy wszystkie zawody: jesteśmy przede wszystkim mieszkankami wsi, gospodyniami, które także pracują zawodowo lub już „odpoczywają” na emeryturach. Są wśród nas także mężczyźni, którzy wspomagają nas w wielu pracach związanych z działalnością koła.

Staramy się kultywować święta, niektóre obyczaje wiejskie i przede wszystkim reprezentować wieś podczas różnego rodzaju aktywności. Jednym z celów statutowych jest działalność kulturalna i sportowa na rzecz rodzin wiejskich, toteż pozyskujemy środki nie tylko z ARiMR-u, ale przede wszystkim z różnych konkursów i grantów ogólnopolskich, wojewódzkich czy gminnych, w których mogą brać udział organizacje wiejskie.

Od grudnia 2021 r. , w którym to miesiącu na dobre rozpoczęłyśmy naszą aktywność po pandemii Covid-19, wizytą w Teatrze Bałtyckim w Koszalinie i sztuką wg. twórczości J.T „Lokomotywa nie dla dzieci”, do grudnia 2022 r. zrealizowaliśmy kilka projektów konkursowych i grantowych, z których finanse w całości zostały przeznaczone na rzecz mieszkańców wsi i pobliskich wiosek, np. skorzystaliśmy z Programu Społecznik – zorganizowaliśmy zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych, dla uchodźców ukraińskich, pt. Bądź jak Iga Świątek!, Bądź jak Elina Svitolina!, (nasi członkowie i członkinie w ramach wolontariatu pracowali prawie przez dwa miesiące wakacyjne, umilając czas wakacjuszom i urlopowiczom) napisaliśmy grant sołecki, w wyniku którego na terenie przy świetlicy wiejskiej powstała altana dla wszystkich, także turystów, a prace społeczne przy przygotowaniu terenu pod altanę wykonywali nasi męscy mieszkańcy, zrealizowaliśmy projekt „Życie to jest teatr (…) – efektem był wyjazd do Teatru Nowego im. Witkiewicza w Słupsku oraz warsztaty rękodzieła (szydełko i makrama), projekt „Wieś z kulturą w tle” we współpracy z centrum kultury w Postominie – wyjazd do Teatru Nowego im. Witkacego w Słupsku do Muzeum Pomorza Środkowego wraz z warsztatami kulinarnymi i ogniskiem integracyjnym, współorganizowaliśmy razem z Rada sołecka wsi „Święto Ryby” w Jezierzanach, które zostało reaktywowane po kilku latach nieobecności w grafiku gminnych imprez, odbył się też wyjazd do Słupska na warsztaty doskonalące umiejętności związane z kuchnią regionalną Polski i Gruzji. Zorganizowaliśmy wykład nt. zagrożenia od uzależnień i szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich organizacji pozarządowych, które wyraziły taką chęć. Z zaproszenia skorzystało 6 organizacji pozarządowych.

Wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie MRiRW „Kubek dzbanek czy makatka, rękodzieło to jest gratka” – reprezentowała nas kol. M. Porożyńska, przygotowując piękną pracę szydełkową, a w konkursie gminnym na film „ Nie czas na nudę” uzyskałyśmy, dzięki naszej kol. K. Ziębie wyróżnienie, wzięliśmy udział w pokazie stołów wigilijnych, gdzie doceniono nasze zaangażowanie i obdarowano dyplomem oraz prezentem.

Przez ten rok działania zakupiliśmy wiele sprzętów potrzebnych kołu: sprzętów kuchennych (naczyń, sprzętów AGD, sportowych, materiałów papierniczych i plastycznych, materiałów dekoracyjnych).

Systematycznie wzbogacamy nasz „kołowy” majątek po to, aby służył wszystkim mieszkańcom naszej wsi Jezierzany. Prowadzimy konto na FB i tam dzielimy się informacjami na temat aktualności życia, naszych pomysłów i aktywności.

Zachęcamy do zapisywania się do naszego koła, ponieważ to młodzi są przyszłością wsi. Marzymy, aby koło rosło w aktywnych członków i członkinie, aby było nas coraz więcej i miał kto przejąć KGW „Jagodzianki” w Jezierzanach – czas biegnie szybko… czekamy na młodych… Zapraszamy! Naprawdę warto!