NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń Wiejskich ISKRA w Żukowie
LICZBA CZŁONKÓW
12
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Żuków 36, 73-115 Żuków
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Facebook
OSOBA DO KONTAKTU
Anna Garzyńska
e-mail: annagarzynska@gmail.com
tel. 602 382 358
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

KGW ISKRA w Żukowie powstało w 2019 r. Aktualnie zrzesza 14 członkiń. Naszą misją jest wspieranie rozwoju naszej miejscowości, integrowanie środowiska lokalnego, a także dbałość o tradycję i kulturę charakterystyczną dla naszej wsi i regionu.

Wspomagamy także charytatywnie potrzebujących, uczestniczymy w lokalnych imprezach, i jarmarkach, współpracujemy z sołectwem, szkołą i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a także z naszą Parafią. Ponadto organizujemy spotkania międzypokoleniowe, w tym warsztaty rękodzielnicze, pikniki, marsze Nordic Walking i inne spotkania okolicznościowe.

Organizujemy także akcje porządkowe i poprawiające estetykę naszej wsi. KGW

ISKRA jest otwarte na partnerską współpracy i chętnie podejmuje inicjatywy integrujące mieszkańców.