NAZWA KOŁA
Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Strumienno
LICZBA CZŁONKÓW
11
ADRES POCZTY TRADYCYJNEJ
Strumienno 14, 73-240 Strumienno
STRONA WWW / SOCIAL MEDIA
Brak
OSOBA DO KONTAKTU
Wioleta Jasiukiewicz – Przewodnicząca
e-mail: djasiukiewicz@gmail.com
OPIS KOŁA I NASZE MAŁE SUKCESY

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Strumienno działa od niedawna bo od 2020 r. a naszymi członkami są zarówno panie – gospodynie, jak i panowie – gospodarze.